ul Krotoszyńska 6, 01-805 Warszawa
 ul. Słomińskiego 5/104, 00-195 Warszawa
2023-medycyny-2
/
/
Opiniowanie

OPINIOWANIE

NA RZECZ SĄDOWEGO UZGODNIENIA PŁCI

Opinia psychologiczna i psychiatryczna stanowi kluczowe dokumenty wymagane przez sąd w procesu korekty płci. Sporządzenie obu opinii jest niezbędne, aby osoba mogła udać się do endokrynologa i rozpocząć leczenie hormonalne.

Przebieg:

  1. Konsultacja ze specjalistą (psycholog- seksuolog) podczas, której przeprowadzony jest obszerny wywiad psychoseksuologiczny
  2. Przeprowadzenie testów psychologicznych w formie zdalnej lub stacjonarnej.
  3. Omówienie wyników w formie zdalnej.
  4. Wystawienie opinii psychologicznej
  5. Wizyta u lekarza psychiatry
  6. Wystawienie opinii psychiatrycznej

W Poradni Synergia procesem opiniowania osób transpłciowych zajmuje się Aleksandra Plewka, psycholożka, seksuolożka, psychoterapeutka posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami transpłciowymi oraz lekarz psychiatra Piotr Maleszka.

Zajmujemy się opiniowaniem osób nieletnich oraz dorosłych. Przeprowadzamy opinie osób w spektrum oraz z osób zaburzeniami osobowości.

Cały proces przebiega w atmosferze trans- friendly. Najważniejsze jest dla nas dobro oraz potrzeby osób pacjenckich. Zapewniamy atmosferę akceptacji, bezpieczeństwa i wsparcia dla osób o różnych tożsamościach płciowych. Stosujemy język inkluzywny dążąc do eliminacji językowych barier i wykluczeń w komunikacji oraz dbając o jak najwyższy komfort osób pacjenckich