ul Krotoszyńska 6, 01-805 Warszawa
 ul. Słomińskiego 5/104, 00-195 Warszawa
2023-medycyny-2
/
/
Żaneta Szczerba
ZS-6

Żaneta Szczerba

PSYCHOLOŻKA PSYCHOTERAPEUTKA

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Żaneta Szczerba - ZnanyLekarz.pl

Wykształcenie:
• Akademia Pedagogiki Specjalnej – magister psychologii
• Akademia Pedagogiki Specjalnej – licencjat pedagogiki specjalnej
• Uniwersytet SWPS – studia podyplomowe z Diagnozą Psychologiczną w Praktyce Klinicznej
• 4-letni kurs Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej TPB z dialogiem motywującym DM Akademia Motywacji i Edukacji w Warszawie (w trakcie szkolenia)

Szkolenia:

• Trening Zastępowania Agresji TZA- ART, Soyer Centrum Szkoleniowe
• Trening Umiejętności Społecznych TUS, Soyer Centrum Szkoleniowe
• Stosowanie i interpretacja Międzynarodowej Wykonaniowej Skali Leiter-3 w diagnozie prowadzonej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, WCIES- Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno- Społecznych i Szkoleń
• Stosowanie i interpretacja Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS-2 w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej; WCIES- Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno Społecznych i Szkoleń
• Skala Inteligencji Stanford- Binet 5, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku.
• Diagnosta w poradnictwie psychologiczno- pedagogicznym, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku (szkolenie nadające uprawnienia do stosowania narzędzi diagnostycznych: Bateria- 5/6, w tym Bateria- 5/6R; Baterie metod diagnozy dysleksji( B- 7/9; B10/12; B- 13/15; B-16plus); Bateria Dyskalkulia 10/12 i Bateria Dyskalkulia 13/16).

Doświadczenie:
Doświadczenie zdobywała pracując jako psycholog diagnosta w poradni psychologiczno- pedagogicznej, gdzie zajmowała się diagnozą psychologiczną oraz udzielam indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz na licznych stażach i praktykach m.in. w ośrodkach wczesnej interwencji, poradniach psychologicznych i placówkach oświatowych.

O mnie:
Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym, jednak korzystam również z mądrości innych podejść psychoterapeutycznych. Pracuję integracyjnie, zwracając uwagę na zgłaszane przez klienta trudności- elastycznie dobieram metody i narzędzia pracy, które będą skuteczne w indywidualnym przypadku. Niezwykle ważnym aspektem pracy jest dla mnie również interdyscyplinarność- zwracam uwagę na diagnozy i opinie specjalistów z różnych dziedzin. Podkreślając nierozerwalny związek umysłu, ducha i ciała, zdecydowanie stawiam na holistyczność działań. W pracy z klientem wspieram jego autonomię i sprawczość, w pełni akceptuję i szanuję indywidualność każdej osoby. W pracy psychologa i psychoterapeuty kluczowe jest ciągłe pogłębianie posiadanej przez siebie wiedzy. Dlatego wciąż uczę się, poszukuję i doświadczam. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. W życiu prywatnym dużą rolę odgrywa u mnie sport: ćwiczę, tańczę, uprawiam jogę. Przez kilka lat ze sportem byłam związana również zawodowo, pracując jako instruktor fitness i trener personalny, więc trudności o charakterze psychodietetycznym czy motywacyjnym poznałam również od strony praktycznej, treningowej.