ul Krotoszyńska 6, 01-805 Warszawa
 ul. Słomińskiego 5/104, 00-195 Warszawa
2023-medycyny-2
/
/
Paulina Cygler
IMG-3453 (1)

Paulina Cygler

PSYCHOLOŻKA

Terapia psychologiczna, diagnoza ADHD, diagnoza spektrum autyzmu

Wykształcenie:

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – magister psychologii klinicznej i sportu
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – przygotowanie pedagogiczne

Szkolenia:

  • Certyfikat diagnostyki ADOS-2 – protokół obserwacji, wykorzystywany w diagnozowaniu osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Szkolenie z narzędzia Skala Inteligencji Stanford-Binet – badanie intelektu
  • Szkolenie z narzędzia MMPI-2 – diagnoza kliniczna osobowości i zaburzeń psychicznych
  • Szkolenie bazowe w Polskim Centrum Mediacji

Doświadczenie:

W ramach studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie ukończyłam ścieżkę psychologii klinicznej dziecka oraz psychologii sportu. Posiadam doświadczenie w diagnozowaniu i prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży, szczególnie obszerne w pracy z osobami w spektrum autyzmu. Jestem certyfikowaną diagnostyką ADOS -2. Udzielam konsultacji i wsparcia rodzinom i parom, również tym zmagającym się z trudnościami wychowawczymi. Na co dzień jestem związana ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce, gdzie prowadzę proces diagnozy oraz wspieram przyszłych rodziców zastępczych. Pełnię również rolę mediatora na podstawie ukończonego szkolenia bazowego w Polskim Centrum Mediacji. Staram się nieustannie poszerzać swoją wiedzę i zakres kompetencji, aby zobaczyć jednostkę z szerszej perspektywy i lepiej dopasować wsparcie.

O mnie:

Najistotniejszym punktem relacji zawiązującej się w gabinecie jest dla mnie empatyczne słuchanie. Bazuję zawsze na mocnych stronach osoby, którą aktualnie wspieram, wierząc, że człowiek ma potencjał wyjścia z każdej trudnej sytuacji. Staram się poszerzać swoją wiedzę i zakres kompetencji, aby zobaczyć jednostkę z szerszej perspektywy i lepiej dopasować wsparcie. W centrum moich zainteresowań znajduje się diagnoza kliniczna i funkcjonalna.

Zapraszam na spotkania stacjonarne w gabinecie oraz w trybie online.