ul Krotoszyńska 6, 01-805 Warszawa
 ul. Słomińskiego 5/104, 00-195 Warszawa
2023-medycyny-2
/
/
Marta Walczak-Augustyn
Marta - biznes foto

Marta Walczak- Augustyn

PSYCHOLOŻKA PSYCHOTERAPEUTKA

Psychoterapia poznawczo-behawioralna, diagnoza ADHD

Wykształcenie:
• Wyższa Szkoła Menedżerska – magister psychologii, specjalność psychologia kliniczna dzieci i dorosłych
• W trakcie czteroletniego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo behawioralnego (CBT) w Centrum Terapii Poznawczej i Schematu Inter Ego

Szkolenia:
• Centrum Rozwiązań – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – stopień I TSR
• Wsparcie społeczne, akademickie i zawodowe młodych dorosłych w spektrum autyzmu – Fundacja Mary i Max.
• Rozwój emocjonalny osób w spektrum autyzmu” – skuteczne wsparcie na każdym etapie życia. – Fundacja Prodeste.
• Terapia osób dorosłych z Zespołem Aspergera – NZOZ PsychoMedic
• Osoba LGBT+ w gabinecie psychologa. Co warto wiedzieć? – Dialog. Szkoła Psychoterapii

Doświadczenie:
Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. podczas pracy w Integracyjnym Klubie Wsparcia Dla Dorosłych Osób Ze Spektrum Autyzmu, gdzie prowadziłam ogólnorozwojowe i psychoedukacyjne zajęcia grupowe oraz udzielałam wsparcia indywidualnego dorosłym osobom w spektrum, a także podczas stażu w Fundacji Terapeutycznej, gdzie m.in. uczestniczyłam w zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu. Byłam także wolontariuszką w Centrum Praw Kobiet, gdzie udzielałam wsparcia kobietom doświadczającym przemocy domowej. Oprócz wsparcia psychologicznego, szkolę i edukuję firmy oraz korporacje z zakresu autyzmu i ADHD. Koncentruję się na dobrostanie osób neuroatypowych w miejscu pracy.

O mnie:
Zajmuję się poradnictwem psychologicznym dla osób dorosłych i młodzieży. W swojej pracy korzystam z założeń Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach skupiając się na mocnych stronach klienta, który w relacji terapeutycznej staje się ekspertem od swojego życia. Towarzyszę w poszukiwaniu zasobów, dzięki którym możliwe staje się uporanie się z problemem i osiągnięcie założonych celów. W pracy najważniejsze jest dla mnie zbudowanie relacji opartej na zaufaniu i szacunku oraz całkowitej akceptacji. Pracuję z osobami doświadczającymi obniżonego nastroju, lęku, stresu, wypalenia zwodowego, a także znajdującymi się w sytuacji kryzysu (np. w związku z rozstaniem, czy utratą pracy itp.). Wspieram również osoby borykające się z zaniżoną samooceną i perfekcjonizmem, a także doświadczające stresu mniejszościowego. Prowadzę poradnictwo dla osób neuroróżnorodnych (spektrum autyzmu i ADHD), a także rozważających diagnostykę w tym kierunku.