ul Krotoszyńska 6, 01-805 Warszawa
 ul. Słomińskiego 5/104, 00-195 Warszawa
2023-medycyny-2
/
/
Marta Kolczyńska-Filipowicz
Marta

Marta Kolczyńska- Filipowicz

PSYCHOLOŻKA PSYCHOTERAPEUTKA

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Wykształcenie:
• SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny – magister psychologii
• Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – magister filologii angielskiej
•W trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT) w Centrum Terapii Poznawczej i Schematu Inter Ego. Szkolenie posiada akredytacje Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Szkolenia:
Uczestniczyłam w licznych szkoleniach z zakresu psychologii, m.in.: interwencja kryzysowa, wsparcie osób z objawami lękowymi, kryzysy samobójcze, asertywność, dialog motywujący, zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży, zaburzenia okresu dorastania, praca z kryzysem i dysfunkcją w rodzinie, przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym, I i II stopień specjalistycznego programu szkoleniowego z zakresu psychoonkologii, szkolenie z negocjacji centralnego pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”.
Regularnie poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach psychologicznych.

Doświadczenie:
Swoje doświadczenie zdobywałam odbywając staż kliniczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na oddziale terapeutycznym dla dorosłych, gdzie prowadziłam zajęcia psychoedukacyjne i rozwojowe dla pacjentów oddziału. Jestem związana jestem z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie pracuję w Telefonie Zaufania 116 111 jako specjalistka ds. udzielania wsparcia dzieciom i młodzieży na całodobowej linii i online. Od początku ścieżki zawodowej pracuję z młodymi dorosłymi i młodzieżą, którym towarzyszę w rozwoju i wspieram w wymagających momentach, kiedy stają przed wyzwaniami, doświadczają kryzysów, lęków czy dotyka ich temat depresji.

O mnie:
Specjalizuję się w terapii młodzieży i dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym. Bliskie mi jest podejście trzeciej fali CBT, w tym nurt terapii opartej na akceptacji i zaangażowaniu (ACT).W swojej pracy wspieram osoby doświadczające obniżonego nastroju, stresu, kryzysów, zaburzeń lękowych, zmagających się z różnego rodzaju trudnościami życiowymi, w tym z zaniżoną samooceną, stratą czy samotnością. Prowadzę terapię zorientowaną na lepsze zrozumienie siebie, swoich potrzeb i relacji z innymi. Pomagam w przyjrzeniu się uczuciom, myślom i przekonaniom osób pacjenckich, rozpoznaniu ich potrzeb, które często pomijają.

Kluczowym aspektem mojej pracy jest stworzenie relacji terapeutycznej opartej na zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji. Jestem osobą otwartą i z empatią oraz zainteresowaniem podchodzę do innych ludzi i ich historii. Jestem przekonana, że zrozumienie i aktywne słuchanie wspiera osoby pacjenckie w odzyskaniu równowagi, nabraniu sił i wypracowaniu najlepszych dla nich rozwiązań w sytuacjach doświadczania kryzysu.

Prowadzę terapię i poradnictwo dla dorosłych i młodzieży w języku polskim, jak również w języku angielskim. Prócz pracy klinicznej piszę artykuły o tematyce psychologicznej, współtworzę podcasty​ oraz warsztaty psychoedukacyjne, a także szkolenia rozwojowe dla profesjonalistów. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji i interwizji. W wolnych chwilach lubię spacery, gotowanie oraz dobrą książkę lub ciekawy serial.