ul Krotoszyńska 6, 01-805 Warszawa
 ul. Słomińskiego 5/104, 00-195 Warszawa
2023-medycyny-2
/
/
Katarzyna Tarasiewicz
zdjecie

Katarzyna Tarasiewicz

PSYCHOLOŻKA PSYCHOTERAPEUTKA

Psychoterapia integracyjno- systemowa

Wykształcenie:
•Uniwersytet SWPS – psychologia – jednolite studia magisterskie
•Uniwersytet Warszawski – fizyka- studia I i II stopnia
•Szkoła Psychoterapii DIALOG – w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii w nurcie systemowo-integracyjny
•Dolnośląskie Centrum Psychoterapii – Studium Terapii Dzieci i Młodzieży
•Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – Terapia skoncentrowana na Rozwiązaniach – I stopień

Doświadczenie:
Doświadczenie zdobywała pracując z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w:
Pogotowiu „Niebieska Linia” IPZ,
Fundacji Nagle Sami,
Fundacji Chocimska,
My Vinci School & Preschool,
Fundacji Razem.

O mnie:
Do zawodu psychoterapeuty zmotywowała mnie ciekawość drugiego człowieka. W mojej pracy lubię ciągły proces poznawania i odkrywania tego, czego jeszcze nie wiemy. W spotkaniu z daną osobą zależy mi na zbudowaniu relacji, która oparta jest na zaufaniu, zrozumieniu i empatii. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi w nurcie TSR oraz systemowo- integracyjnym. W szczególności korzystam z podejścia psychodynamicznego, poznawczo- behawioralne i ACT, humanistycznego oraz systemowego. Duży obszar mojej pracy dotyczy wsparcia osób dorosłych w kryzysach psychicznych i sytuacyjnych (depresja, lęk, choroba, utrata bliskiej osoby, współuzależnienie, osoby z rodzin dysfunkcyjnych, przemoc, myśli samobójcze i in.). Wspieram terapeutycznie młodzież w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, rodzinnymi, rówieśniczymi, z uzależnieniami behawioralnymi, przejawiającymi zachowania uległe, opozycyjno-buntownicze, mającymi obniżony nastrój, depresję, myśli rezygnacyjne, będącymi w żałobie. W wymienionym zakresie pracuję z osobami ze spektrum autyzmu oraz z ADHD. Jestem psycholożką przyjazną osobom LGBT+. Krótkoterminowo prowadzę Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach (TSR), która koncentruje się na zasobach, aktualnych osobistych celach oraz teraźniejszości i przyszłości, bez konieczności zagłębiania się w przeszłość. Ważna jest dla mnie etyka zawodu psychologa oraz psychoterapeuty, jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, swoją pracę poddaje regularnej superwizji.