ul Krotoszyńska 6, 01-805 Warszawa
 ul. Słomińskiego 5/104, 00-195 Warszawa
2023-medycyny-2
/
/
Katarzyna Maluga
maluga

Katarzyna Maluga

PSYCHOTERAPEUTKA

Psychoterapia gestalt

Wykształcenie:
– 4-letnie szkolenie w akredytowanej przez EAGT (European Association for Gestalt
Therapy) Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie (ukończone, w trakcie certyfikacji)
– Dokształt z zakresu Psychologii w trybie akademickim
– PWSFTViT w Łodzi – Fotografia – Magister Sztuki
– Warszawska Szkoła Fotografii
– UMCS w Lublinie – Kulturoznawstwo
Szkolenia:
– Seminarium kliniczne „Psychopatologia w terapii Gestalt. Od diagnozy do interwencji
klinicznej” – Giovani Salonia i Valeria Conte we włoskim Instytucie Kairos na Sycylii
– „Cykl doświadczenia- psychoterapia par“ w pracowni psychoterapii Dobre Więzi
– „EMDR dla Gestaltystów” -Dom Gestalt
Doświadczenie:
Doświadczenie zawodowe zdobyłam i pogłębiam:
– na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym oraz Dziennym Oddziale Nerwic w Szpitalu
Neuropsychiatrycznym SNZOZ w Lublinie
– w ośrodku prowadząc psychoterapię indywidualną, towarzysząc osobom dorosłym i
nastoletnim w poszukiwaniu swojej drogi życiowej oraz równowagi w kryzysach
psychicznych
– podczas stałej superwizji
– podczas własnej psychoterapii, co daje mi ugruntowanie i zrozumienie dla osoby, którą
spotykam w gabinecie
O mnie:
Pracuje w nurcie Gestalt, ponieważ bliskie jest mi postrzeganie człowieka jako całości oraz
otaczającej go rzeczywistości jako wzajemnie oddziałujących na siebie przestrzeni.
Wewnątrz: emocje, myśli, ciało i dusza. W relacji z zewnętrzem: czas i przestrzeń w relacji
z innymi, również w kontekście społecznym.
Wierzę, że w kontakcie z drugim człowiekiem można spotkać się dogłębnie z samym
sobą, doświadczając obecności drugiego. Towarzyszę z zaangażowaniem, uwagą i
ciekawością, świadoma intensywności procesu pozostawania przy sobie w poszerzaniu
samoświadomości.
Dbam o to, by relacja terapeutyczna dawała bezpieczną i otwartą przestrzeń do:
słuchania, doświadczenia, poznania siebie, a w konsekwencji do wyrażania, akceptacji i
zmiany w zgodzie ze sobą.
Moje życie zawodowe związane jest również ze sztuką, ukończyłam Fotografię w
Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi. Dzięki temu mam
duże zrozumienie dla tematów związanych z twórczością, wysoką wrażliwością,
indywidualizmem, potrzebą wyrażania kreatywnego „ja”.
Fotografuję ludzi w bardzo intymnym procesie, często w przełomowych momentach
życiowych. Pracy towarzyszą głębokie rozmowy, otwartość, opór, potrzeba bliskości, praca
z własnym wizerunkiem, praca z ciałem, z postrzeganiem siebie i konfrontowaniem się z
potrzebami, badanie i komunikowanie swoich granic.
Fotografowanie ludzi wspiera mnie jako terapeutkę i pokazuje mi, jak ważne jest
indywidualne podejście do każdego człowieka.
W czym mogę Ci towarzyszyć?
Jeśli doświadczasz:
Utrudniającego Ci funkcjonowanie: wstydu, poczucia winy, złości, głodu, lęku, smutku

Poszukujesz swojej tożsamości.
Mocniej doświadczasz swojej przeszłości, niż masz wpływ na teraźniejszość.
A może czekasz na to, że kiedyś będzie lepiej.
Nie rozumiesz co się z Tobą dzieje, albo otaczającego Cie świata.
Nie masz kontroli nad swoim życiem lub masz jej aż nadto i nie możesz odpuścić.
Jeśli chcesz znaleźć swoją drogę, pozostając w kontakcie z innymi.
Ciężko Ci rozpoznać co czujesz, czego chcesz.
Podejmowanie decyzji przerasta Cię z różnych powodów.
Doświadczasz samotności, utraty kogoś bliskiego, czegoś dla Ciebie ważnego.
Spotkało Cię coś niesprawiedliwego i nie widzisz sensu, rozwiązań.
Doświadczasz konflikt wewnętrznego.
Nie odnajdujesz się w roli, którą pełnisz w relacji, społeczeństwie.
Doświadczasz ogromnego bólu, badania nie wykazują medycznej przyczyny.
Nie znasz swoich pragnień i granic albo znasz i boisz się dać im głos.
Nie ufasz sobie.
Pragniesz miłości, której nie doświadczasz.
Przeżywasz brak nadziei, że będzie kiedyś inaczej.
A może czujesz coś zupełnie innego.
Spotkajmy się i porozmawiajmy o tym czego Ty doświadczasz. Zobaczmy wspólnie, co
jest możliwe.
Zapraszam Cię na konsultacje.