ul Krotoszyńska 6, 01-805 Warszawa
 ul. Słomińskiego 5/104, 00-195 Warszawa
2023-medycyny-2
/
/
Katarzyna Brejnakowska
Katarzynyrejnakowskiej

Katarzyna Brejnakowska

PSYCHOLOŻKA SEKSUOLOŻKA PSYCHOTERAPEUTKA

Psychoterapia poznawczo-behawioralna, terapia seksuologiczna

Katarzyna Brejnakowska - ZnanyLekarz.pl

Wykształcenie:
• Uniwersytet SWPS – Psychosomatyka i somatopsychologia
•Międzywydziałowe studium pedagogiczne Uniwersytetu SWPS,
•Studia magisterskie o kierunku Psychologia ze specjalnością: Psychoterapia i Terapia Seksualna pod opieką prof. dr hab. Zbigniewa Lew‐ Starowicza.
W trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT) Uniwersytetu SWPS

Szkolenia:
• Więź – rozwojowe poszukiwanie bliskości. Organizowane prze Pracownię Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Lędzinach.
• Setting w pudełku, czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci. Organizowane przez Ośrodek Psychoterapii Mały Książę oraz Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej.
• Rozwój psychoseksualny młodzieży. Organizowane przez Mazowieckie Centrum Psychodynamiczne w Warszawie.
• Skala Inteligencji i Rozwoju ‐ IDS. Organizowane przez Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS w Warszawie.
• Zespół Aspergera, cechy diagnostyczne – diagnoza, terapia, modyfikacja zachowań. Organizowane przez Centrum CBT EDU w Warszawie.
• Kliniczna diagnoza wstępna krok po kroku. Organizowane przez Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS.
• Terapia depresji dzieci i młodzieży. Organizowane przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Poza Schematami” w Warszawie.
• Dialog motywujący – wydobywanie i wzmacnianie motywacji w pracy z klientem. Organizowany przez Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS.
• Trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z trudnymi zachowaniami. Organizowane przez Ośrodek Psychoterapii Behawioralnej „Sukces” w Warszawie.
• Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych. Certyfikowany program szkoleniowy organizowany i sygnowany przez Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundację Praesterno.
• Mindfulness – trening uważności. Organizowane przez Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu.
• Zaburzenia Odżywiania. Organizowane przez Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu.

Doświadczenie:
Jestem psychologiem, psychosomatologiem, seksuologiem i psychoterapeutką w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT) Uniwersytetu SWPS, rekomendowanej przez PTTPB. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Swoje doświadczenie zdobywałam między innymi w w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii na Oddziale IV Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Zakładu Seksuologii Medycznej i Psychoterapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego CMPK w Warszawie, w Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego im. dr Stanisława Kurkiewicza, prywatnych i państwowych poradniach psychologicznych oraz ośrodkach terapeutycznych.  Pracuję również w prywatnych międzynarodowych placówkach oświatowych  i edukacyjnych. Posiadam doświadczenie jako diagnosta, trener/szkoleniowiec. Pracuję również w języku angielskim.

O mnie:
Dzięki pracy w zawodzie, nauce i własnym doświadczeniom wiem, że ciało i umysł tworzą jedność, dlatego holistyczna postawa oraz indywidualne podejście w pracy terapeuty są dla mnie niezwykle istotne. Najczęściej pracuję z osobami zmagającymi się z obniżonym nastrojem, zaburzeniami lękowymi, atakami paniki, przewlekle chorymi, odczuwającymi wzmożone napięcie psychiczne, którym często towarzyszy obniżone poczucie własnej wartości, skuteczności i sprawczości. Doświadczenie w pracy z osobami między innymi ze zdiagnozowanymi zaburzeniami pracy układu endokrynnego, chorobami o podłożu autoimmunologicznym, pozwoliły mi zdobyć wiedzę na temat wpływu czynników fizycznych na zdrowie psychiczne i odwrotnie. Dlatego dbam o poszerzanie świadomości pacjentów, o wzajemnym wpływie myśli, emocji i zachowań oraz reakcji fizjologicznych. W dbałości o drugą Osobę, za Jej zgodą, dzielę się tym, co jest udowodnione naukowo i tym, czego doświadczam i rozwijam sama w sobie. Poprzez praktyki uważności, relaksacji, medytacji, pracy z nerwem błędnym, pozytywną komunikację, model Self-Compassion, spotkania ze mną to spotkanie człowieka z człowiekiem, stanowiącego całość (ciało, umysł, dusza).