ul Krotoszyńska 6, 01-805 Warszawa
 ul. Słomińskiego 5/104, 00-195 Warszawa
2023-medycyny-2
/
/
Justyna Karkus
Processed with VSCO with a4 preset

Justyna Karkus

PSYCHOLOŻKA PSYCHOTERAPEUTKA

Psychoterapia poznawczo- behawioralna/ integracyjna

Wykształcenie:

  • Uniwersytet Warszawski – magister psychologii
  • Uniwersytet SWPS – Szkoła Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej

Szkolenia:

  • Uprawnienia diagnostyczne do posługiwania się Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5
  • Podstawowa i pogłębiona interpretacja wyników badania Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5
  • Uprawnienia diagnostyczne do posługiwania się Baterią metod diagnozy rozwój psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich
  • Niewerbalny Test Inteligencji TONI-4
  • Zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży. Szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów
  • Interwencja kryzysowa – jak pracować z osobą, którą dotknęła nagła tragedia
  • Depresja nastolatków – diagnoza i terapia z wykorzystaniem technik poznawczo-behawioralnych

Doświadczenie:

Od kilku lat pracuje jako psycholog i psychoterapeutka. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w różnych placówkach terapeutycznych, gdzie do moich głównych zadań należało prowadzenie terapii psychologicznej. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi zmagającymi się z myślami samobójczymi, samookaleczaniem się, zaburzeniami lękowymi oraz niskim poczuciem własnej wartości. Również bliska jest mi praca z osobami z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu oraz ADHD. Współpracuje także z rodzicami udzielając poradnictwa psychologicznego mającego na celu lepsze poznanie trudności z jakimi zmagają się dzieci. Swoje doświadczenie zawodowe poszerzałam również poprzez wykonywanie badań naukowych w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Międzylesiu, gdzie miałam przyjemność współpracować z dziećmi z różnego rodzaju uszkodzeniami mózgu. Obecnie pracuje na stanowisku psychologa w Zespole do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, gdzie prowadzę zajęcia terapeutyczne oraz warsztaty dla osób doświadczających m.in. przemocy oraz traumy. Pracuję indywidualnie z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi doświadczającymi różnego rodzaju kryzysów życiowych oraz trudności emocjonalnych.

O mnie:

Jako że praca z drugim człowiekiem obarczona jest niezwykłą odpowiedzialnością jestem bardzo zaangażowana w niesioną pomoc. Wszelkie działania, które podejmuje jako psycholog opieram na indywidualnych potrzebach pacjenta. Ważne jest dla mnie budowanie relacji opartej na zaufaniu i wzajemnym szacunku. W mojej pracy poza technikami klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej wykorzystuję elementy ACT (Terapii Akceptacji i Zaangażowania). Systematycznie staram się pogłębiać swoją wiedzę oraz rozwijać warsztat pracy uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Należę również do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej.