ul Krotoszyńska 6, 01-805 Warszawa
 ul. Słomińskiego 5/104, 00-195 Warszawa
2023-medycyny-2
/
/
Gabriela Myśliwiec
Zdjecie11

Gabriela Myśliwiec

PSYCHOLOŻKA TERAPEUTKA UZALEŻNIEŃ PSYCHOTERAPEUTKA

Psychoterapia psychodynamiczna, terapia uzależnień

Wykształcenie:
•Katolicki Uniwersytet Lubelski – magister psychologii
• Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii w Lublinie– Specjalista Terapii Uzależnień
•Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, Instytucie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Szkolenia:
Brała udział w szeregu specjalistycznych szkoleń w zakresie pomocy psychologicznej oraz psychoterapii.Regularnie uczestniczy w konferencjach i seminariach klinicznych, stale poszerzając swoją wiedzę i rozwijając warsztat pracy. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów atestowanych towarzystw w Polsce. Pracuje w oparciu o najwyższe standardy etyki psychoterapeuty.

Doświadczenie:
Posiada doświadczenie w pracy z osobami dotkniętymi chorobami psychicznymi, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami emocjonalnymi, uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w lecznictwie szpitalnym i ambulatoryjnym m.in.: Klinicznym Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Rzeszowie, Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie, Poradni Leczenia Uzależnień SZPZLO Warszawa-Targówek, Ośrodkach Rehabilitacyjno- Readaptacyjnych oraz prywatnych placówkach terapeutyczno- diagnostycznych.

O mnie:
Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz grupową osób dorosłych. Pracuję terapeutycznie z osobami doświadczającymi trudności w tworzeniu bliskich relacji, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju, doświadczającymi kryzysów życiowych i emocjonalnych oraz osobami zainteresowanymi pracą nad wewnętrznym rozwojem i samopoznaniem. Prowadzę również konsultacje diagnostyczne oraz psychoterapię indywidualną w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych. Oferuję kompleksową pomoc psychologiczną dla osób przeżywających trudne sytuacje życiowe i doświadczających rozmaitych kryzysów psychicznych.