ul Krotoszyńska 6, 01-805 Warszawa
 ul. Słomińskiego 5/104, 00-195 Warszawa
2023-medycyny-2
/
/
Emilia Sroka
OlaP-1-1-250x250

Aleksandra Plewka

PSYCHOLOŻKA SEKSUOLOŻKA PSYCHOTERAPEUTKA

Psychoterapia poznawczo-behawioralna, TSR

Wykształcenie:
•Uniwersytet SWPS w Warszawie – magister psychologii
•Uniwersytet SWPS w Warszawie – studia podyplomowe w zakresie seksuologii
•W trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej oraz szkolenia psychoterapeutycznego w szkole psychoterapii poznawczo – behawioralnej Crescentia w Warszawie

Szkolenia:

•Stosowanie i interpretacja Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza  Osobowości® – 2 (MMPI®-2) (Pracownia Testów Psychologicznych PTP)
•Stosowanie i interpretacja Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS-2 (Pracownia Testów Psychologicznych PTP)
•Stosowanie i interpretacja narzędzi WAIS-R, Benton, WCST, CVLT
•Diagnoza Zaburzenia ze Spektrum Autyzmu przy pomocy kwestionariuszy ASRS (Pracownia Testów Psychologicznych PTP)
•Administration and Assessment of Montreal Cognitive Assessment MoCA
•Zastosowanie Genogramu w Terapii Par (CBT EDU)

Doświadczenie:
Doświadczenie zdobywała w Poradni Seksuologii i Patologii Współżycia Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, Instytucie Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Specjalistycznej Poradni „OPTA” oraz w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy Niebieska Linia. Stażowała m.in. w Kinsey Institute oraz odbywała szkolenia European Federation of Sexology. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, The Society For The Scientific Study of Sexuality. Posiada European Certificate in Psychology EuroPsy. Jest autorką licznych publikacji naukowych i regularnym aktywnym uczestnikiem konferencji naukowych w kraju i za granicą. Zdobywczyni prestiżowego, międzynarodowego Certyfikatu Psychoseksuologa Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej i Europejskiej Federacji Seksualnej, do zdobycia którego należy potwierdzić swoją interdyscyplinarną i pogłębioną wiedzę i doświadczenie zawodowe, a którym może pochwalić się garstka specjalistów z całego świata.

O mnie:
Pracuję w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach TSR (ang. solution focused brief therapy – SFBT), którego celem jest towarzyszenie osobom klienckim w budowaniu rozwiązań, a także wydobywanie i wzmacnianie zasobów osób – ich mocnych stron. Podejście TSR łączę z interwencjami w nurcie CBT by zaproponować osobom klienckim kompleksową opiekę. Specjalizuję się w indywidualnej terapii krótkoterminowej i długoterminowej osób dorosłych i młodzieży. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Osobom, którym pomagam oferuję poradnictwo psychologiczne, poradnictwo seksuologiczne, terapię w podejściu TSR i poznawczo – behawioralnym w języku polskim i angielskim. Jestem również specjalistką w diagnozie psychologicznej (osobowości i funkcji poznawczych) i seksuologicznej. Wykonuję diagnozę psychologiczną oraz opinie psychologiczno – seksuologiczne niezbędne w procesie korekty płci w dokumentach.