ul Krotoszyńska 6, 01-805 Warszawa
 ul. Słomińskiego 5/104, 00-195 Warszawa
2023-medycyny-2
/
/
Anna Kozińska
Kozinska-3

Anna Kozińska

PSYCHOLOŻKA SEKSUOLOŻKA

Wykształcenie:
• Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – magister psychologii,specjalność kliniczna
• Uczelnia Nauk Społecznych – Przygotowanie pedagogiczne, studia podyplomowe
• Warszawski Uniwersytet Medyczny – Seksuologia kliniczna, studia podyplomowe

Szkolenia:
Uczestniczyłam w licznych szkoleniach organizowanych przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP dotyczących interwencji kryzysowej, kryzysu suicydalnego, zjawiska przemocy oraz uzależnień. Stale poszerzam swój warsztat psychologiczny biorąc udział w konferencjach oraz szkoleniach z zakresu pracy terapeutycznej z osobami doświadczającymi różnych zaburzeń psychicznych oraz rozwojowych.

Doświadczenie:
Doświadczenie zdobywałam w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, Instytucie Psychologii Zdrowia jako psycholog w telefonie dla osób dorosłych doświadczających kryzysu emocjonalnego, a także cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych. Pracowałam także w placówce opiekuńczo-wychowawczej, udzielając dzieciom i młodzieży wsparcia psychologicznego w przeżywanych przez nich trudnościach oraz prowadząc zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym, psychoedukacyjnym lub profilaktycznym. Odbyłam również staż przy Treningach Umiejętności Społecznych dla młodzieży w poradni Przystań Psychologiczna. Do chwili obecnej pracuję jako psycholog diagnosta w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

O mnie:
Prowadzę poradnictwo psychologiczne z elementami terapeutycznymi (m.in wykorzystuję techniki poznawczo-behawioralne – elementy terapii „trzeciej fali”, ACT, praktykę uważności). Udzielam również poradnictwa seksuologicznego, wsparcia dla osób LGBT+, prowadzę psychoedukację oraz konsultacje wychowawcze dla rodziców. W swojej pracy klinicznej podążam za klientem i jego potrzebami. Ważna jest dla mnie atmosfera życzliwości i zrozumienia, a także relacja terapeutyczna. Pomagam młodzieży oraz osobom dorosłym w różnego rodzaju kryzysach emocjonalnych, doświadczających obniżonego nastroju, nasilonego lęku oraz przewlekłego stresu. Poradnictwo psychologiczne kieruję także do osób w kryzysach rozwojowych, adaptujących się do nowych zadań, ról życiowych. W obszarze zawodowym interesuję się zagadnieniami neuroróżnorodności m.in. ADHD u młodzieży, osób dorosłych. W ramach pracy uczestniczę w sesjach superwizji grupowej. Stale poszerzam swoją wiedzę biorąc udział w szkoleniach i różnego rodzaju konferencjach.