ul Krotoszyńska 6, 01-805 Warszawa
 ul. Słomińskiego 5/104, 00-195 Warszawa
2023-medycyny-2
/
/
Aneta Peroń
zdjęcie_portfolio

Aneta Peroń

PSYCHOLOŻKA

Terapia psychologiczna, Terapia poznawczo-behawioralna, diagnoza ADHD

Wykształcenie:

 • Uniwersytet SWPS w Warszawie – magister psychologii klinicznej i zdrowia
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna i rewalidacyjna

Szkolenia:

 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce: 3-modułowy kurs bazowy 
 •  Szkolenie z narzędzia Skala Inteligencji Stanford-Binet – badanie intelektu
 • Szkolenie z badania przesiewowego autyzmu M-CHAT
 • Ocena radzenia sobie ze stresem i planowanie zmiany”
 • Techniki poznawcze w terapii zaburzeń lękowych i afektywnych”

Doświadczenie:

Swoją pracę zawodową poświęcam dzieciom w wieku od pierwszego roku życia oraz młodzieży i dorosłym. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z podopiecznymi z różnymi zaburzeniami m. in. spektrum autyzmu,  ADHD, zespołem Downa,  afazją, mutyzmem wybiórczym,  mózgowym porażeniem dziecięcym. Wspieram także dzieci w normie rozwojowej w prawidłowym rozwoju:procesów poznawczych (uwaga, pamięć, regulowanie zachowania), sfery emocjonalnej.

Prowadzę diagnozę między innymi w zakresie ADHD, zaburzeń osobowości (MMPI), spektrum autyzmu, intelektu, zaburzeń funkcji poznawczych, lękowych, nastroju (w tym depresji) oraz zachowania. Diagnozuję zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych. Pomagam oswoić lęk i inne trudności, a także skupiam się na mocnych kompetencjach klienta. Wspieram rodziców w procesie terapeutycznym, udzielam konsultacji specjalistycznych oraz wychowawczych i pomagam radzić sobie z trudnymi emocjami i stresem. Współpracuję z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, gdzie prowadzę diagnozę oraz wspieram podczas konsultacji i terapii. Doświadczenie kliniczne zdobyłam u jednych z najlepszych specjalistów w dziedzinie zaburzeń neurorozwojowych w Polsce w Centrum Terapii Sotis. Obecnie współpracuję z różnymi placówkami diagnostyczno-terapeutycznymi i prowadzę własną praktykę.

O mnie:

 • Do każdej osoby podchodzę indywidualnie – każdy z nas ma inną osobowość i potrzeby, dlatego też moje wsparcie jest ukierunkowane na konkretnego klienta.
 • W moim gabinecie zawsze panuje ciepła atmosfera, jestem pełna zrozumienia dla każdej sytuacji, a metody pracy dobieram adekwatnie do potrzeb pacjenta.
 • Jestem profesjonalistką – ukończyłam odpowiednie kursy i szkolenia, mam wieloletnie doświadczenie praktyczne i cały czas poszerzam swoją wiedzę, aby moja pomoc była jak najbardziej zgodna z obecnymi standardami i jak najlepiej służyła drugiemu człowiekowi.
 • Prowadząc terapię opieram się przede wszystkim na technikach poznawczo-behawioralnych • Praca jest dla mnie pasją, misją i przywilejem.

Zapraszam na spotkania stacjonarne w gabinecie oraz w trybie online.