ul Krotoszyńska 6, 01-805 Warszawa
 ul. Słomińskiego 5/104, 00-195 Warszawa
2023-medycyny-2
/
/
Agnieszka Zdunek
zdj

Agnieszka Zdunek

PSYCHOLOŻKA PSYCHOTERAPEUTKA

Psychoterapia poznawczo- behawioralna

Wykształcenie:

  • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie – magister psychologii
  • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie – przygotowanie pedagogiczne
  • W trakcie czteroletniego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu
  • psychoterapeuty poznawczo – behawioralnego (CBT) w Centrum CBT EDU w Warszawie

Szkolenia:

  • Jak pracować z pacjentem, który żyje w ciągłym lęku i zamartwaniu się?
  • Jak postępować, kiedy pacjent zgłasza, że doznaje przemocy w rodzinie?
  • Interwencja kryzysowa -jak pracować z osobą, którą dotknęła nagła tragedia?

Doświadczenie:

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując przez kilka lat z osobami z

niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, gdzie prowadziłam liczne treningi, zajęcia

psychoedukacyjne oraz wspierałam Podopiecznych w trudnych dla nich sytuacjach. Swoje

doświadczenie poszerzałam również pracując z dziećmi i osobami dorosłymi w Spektrum

Autyzmu. Pracuję z osobami dorosłymi doświadczającymi zaburzeń lękowych, depresyjnych,

trudności w relacjach, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, niskiej samooceny i kryzysów

życiowych.

O mnie:

W trakcie pracy staram się stworzyć atmosferę zaufania i bezpieczeństwa, gdzie pacjenci

mogą swobodnie wyrażać swoje uczucia i myśl. Skupiam się na wspieraniu pacjentów w

zrozumieniu myśli oraz zachowań, które wpływają na ich samopoczucie. Doświadczenie

pracy z osobami z niepełnosprawnością nauczyło mnie nie tylko empatii i zrozumienia, ale

także umiejętności dostosowywania się do indywidualnych potrzeb każdej osoby. Te cenne

doświadczenia bardzo pomagają mi w pracy psychoterapeutycznej. Dążę do tego, aby każda

osoba, z którą pracuję, czuła się akceptowana, zrozumiana i wspierana w osiąganiu swoich

celów. Regularnie staram się poszerzać swoją wiedzę uczestnicząc w różnych kursach i

szkoleniach. Pracuję zgodnie z kodeksem etycznym PTTPB.