ul Krotoszyńska 6, 01-805 Warszawa
 ul. Słomińskiego 5/104, 00-195 Warszawa
2023-medycyny-2
/
/
Agnieszka Kolek
zdjęcie

Agnieszka Kolek

PSYCHOLOŻKA PSYCHOTERAPEUTKA

Psychoterapia indywidualna

Wykształcenie:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – studia podyplomowe „Seksuologia kliniczna” (obecnie)
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – studia podyplomowe „Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa”
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie – doktor nauk społecznych (doktorat z zakresu uzależnień od multimediów)
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – magister psychologii

Wybrane kursy oraz szkolenia psychoterapeutyczne:

 • Całościowy Kurs Certyfikacyjny Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (kurs czteroletni), Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii
 • Kurs Dialogu Motywującego Terapeuta motywujący (kurs jednoroczny), Studium Dialogu Motywującego w Polskim Instytucie Dialogu Motywującego
 • The New Experience for Survivors of Trauma NEST (Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą), Szkolenie z zakresu udzielania pomocy terapeutycznej osobom z doświadczeniem traumy (zaniedbania, przemocy, strat prokreacyjnych)
 • Seksualność w psychoterapii. Praktyka terapii zaburzeń seksualnych, Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii
 • Praca terapeutyczna z parą po zdradzie, Centrum Terapii Lew-Starowicz
 • Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych i depresyjnych, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu
 • Pozostałe szkolenia z zakresu: terapii par, pracy psychoterapeutycznej z pacjentem z osobowością borderline, pracy psychoterapeutycznej z osobami z osobowością narcystyczną.

Wybrane doświadczenie:

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w :

 • Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (staż psychoterapeutyczny)
 • Oddziale  Psychiatrii Sądowej (oddział o wzmocnionym zabezpieczeniu) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (staż) 
 • Ośrodku Pomocy Społecznej
 • Dziennym Domu Pomocy Społecznej

Od 2013 roku prowadzę na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zajęcia dydaktyczne na kursach doskonalących oraz specjalizacyjnych.

Interesuję się mechanizmami uzależnienia od urządzeń mobilnych, Internetu, gier komputerowych oraz portali społecznościowych.

Brałam udział w projekcie tworzenia programu profilaktycznego młodzieży uzależnionej od multimediów z ramienia Fundacji Polskiej Akademii Nauk.

Naukowo zajmuję się badaniem skutków patologicznego nadużywania mediów (infoholizm, telemania, fonoholizm).

Przynależność i aktywność naukowa:

 • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Sekcja Naukowa Psychoterapii

O mnie:

Pracuję w nurcie integratywnym, łącząc osiągnięcia psychoterapii psychodynamicznej oraz poznawczo-behawioralnej. Trudności w których pomagam: zaburzenia lękowo-depresyjne (lęki uogólnione, fobia społeczna, stres pourazowy, emocjonalne problemy po traumie), praca z emocjonalnymi konsekwencjami dzieciństwa u osób DDA, DDD czy parentyfikacji, problemy z radzeniem sobie ze stresem i regulacją emocji, problemy z niewyrażaniem emocji lub ich nadmiarowym wyrażaniem, wsparcie dla osób pozostających w relacjach trudnych, obciążających emocjonalnie , wsparcie w rozwoju osobistym, a także we wprowadzaniu konstruktywnych zmian w życiu.

Pracuję pod stałą superwizją indywidualną oraz grupową. Regularnie uczestniczę w spotkaniach Grupy Balinta.