ul Krotoszyńska 6, 01-805 Warszawa
 ul. Słomińskiego 5/104, 00-195 Warszawa
2023-medycyny-2
/
/
Agnieszka Juroszek
zdjecie-1

Agnieszka Juroszek

PSYCHOLOŻKA PSYCHOTRAUMATOLOŻKA PSYCHOTERAPEUTKA

Psychoterapia humanistyczna, terapia schematu

 • Wykształcenie:
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski – magister psychologii (specjalność kliniczna)
  • Pomorskie Centrum Psychotraumatologii – psychotraumatolog
  • Szkoła Psychoterapii Intra w Warszawie – w trakcie 4-letniego szkolenia rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (nurt humanistyczno-doświadczeniowy)
  • Poza Schematami – terapia schematu – akredytacja Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu ISST
  • Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu – przygotowanie pedagogiczne dla psychologów (studia podyplomowe)
  • Fundacja VCC – Trener

  Szkolenia:
  • Trener Umiejętności Społecznych & Trener Kontroli Złości
  • Dialog motywujący
  • Podstawy teoretyczne Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR)
  • Jak pomagać osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie
  • Inne szkolenia dotyczące komunikacji interpersonalnej w różnych relacjach oraz pomocy psychologicznej, interwencji kryzysowej, traumy, PTSD, samobójstw i myśli samobójczych

  Doświadczenie:
  Współpracuję ze stowarzyszeniem Asfera, działającym na rzecz osób aseksualnych, prowadząc grupę wsparcia dla osób aseksualnych i szkolenia dla specjalistów pracujących z osobami aseksualnymi. Prowadziłam konsultacje i terapię w gabinecie psychologicznym MyMood, a także wsparcie dla kobiet po doświadczeniach przemocy w Centrum Praw Kobiet. Moje doświadczenia obejmują także udzielanie telefonicznego wsparcia kryzysowego w PCK, pracę z młodzieżą z dysfunkcyjnych środowisk i ich rodzinami w Vital Plus, pracę z dziećmi w domu dziecka oraz szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi, współpracę z Ośrodkiem Psychoterapii Sukces w ramach obozów terapeutycznych, pracę rozwojową z młodzieżą w Schronisku dla Nieletnich oraz praktyki zawodowe ​ w Ośrodku Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii. Prowadziłam też liczne warsztaty i szkolenia w stowarzyszeniach i placówkach oświatowych.

  O mnie:
  Pracuję indywidualnie z osobami, które doświadczają się trudności w relacjach i w radzeniu sobie z emocjami (emocje wymykające się spod kontroli, przytłaczające, pustka emocjonalna). Wspieram także osoby po doświadczeniach przemocy, traum, DDA, DDD. Prowadzę procesy rozwoju osobistego dla osób, które chcą wzmocnić swoją samoakceptację, lepiej siebie rozumieć i wyrażać, dbać o swoje potrzeby, budować bardziej satysfakcjonujące, zdrowe relacje. Terapię rozumiem jako proces poznawania siebie, budowania kontaktu ze sobą, emocjami, potrzebami i umiejętności troski o siebie. Szczególną uwagę zwracam na relację terapeutyczną, w której staram się tworzyć bezpieczną przestrzeń do lepszego rozumienia własnych uczuć, doświadczeń i dokonywania zmian. Emocje traktuję jako wskazówki do samopoznania. W terapii doceniam też wagę odczuć płynących z ciała. W pracy nad asertywnością i dbaniem o siebie w relacjach stosuję też elementy treningów komunikacji. Pracuję głównie w podejściu humanistyczno- doświadczeniowym i terapii schematu, ale wykorzystuję również Mindfulness, Porozumienie bez Przemocy, wiedzę z zakresu neuronauki i elementy innych podejść terapeutycznych. Pracuję w sposób aktywny, różnymi metodami. Moimi Klientami są często osoby, u których mimo przebytej psychoterapii czy farmakoterapii stale wracają te same trudności i wzorce. Terapia humanistyczno- doświadczeniowa i terapia schematów dają możliwość zrozumienia przyczyn powtarzających się trudności i przełamania utrwalonych wzorców.