ul Krotoszyńska 6, 01-805 Warszawa
 ul. Słomińskiego 5/104, 00-195 Warszawa
2023-medycyny-2
/
/
Diagnoza ADHD dorosłych

Diagnoza ADHD u dorosłych

ADHD nie jest stanem, który dotyczy jedynie dzieci.
Z trudnościami wynikającymi z ADHD borykają się także osoby dorosłe, które coraz częściej decydują się na diagnostykę w tym kierunku. Diagnoza ADHD u dorosłych jest przeprowadzana przez różne ośrodki i różnych specjalistów.

Do tej pory ADHD diagnozowano głównie u dzieci, bowiem jego pierwsze symptomy można zaobserwować między 6 a 9 rokiem życia. Jest jedna spora grupa osób dorosłych, u których objawy ADHD w wieku dziecięcym zostały przeoczone lub niewłaściwie zdiagnozowane.

Obraz autorstwa Freepik

Jak rozpoznać ADHD u dorosłych?

Zdiagnozowanie ADHD u dorosłych może być trudne, ponieważ objawy mogą się różnić w zależności od osoby. Najczęstsze objawy ADHD to:

 • nadmierna ruchliwość lub brak koordynacji ruchowej;
 • problemy z koncentracją i uwagą;
 • impulsywność;
 • nadmierna aktywność fizyczna;
 • niepokój i nadmierna energia.

W praktyce, osoby z ADHD mogą doświadczać m.in. następujących trudności:

 • częste przerywanie innym ludziom podczas rozmowy;
 • częste zapominanie o rzeczach lub ich gubienie;
 • nadmierna impulsywność;
 • nadmierna aktywność fizyczna;
 • trudności w planowaniu i organizacji czasu;
 • częste problemy ze współpracą z innymi ludźmi;
 • trudności ze zmianami w planach i schematach dnia codziennego.
 • napady złości, problemy z komunikacją np. w związku
 • poczucie niewykorzystywania w pełni własnego potencjału.

Osoba z ADHD może często zmieniać ścieżkę zawodową i/lub mieć trudność z ukończeniem studiów, co mimo umiejętności i potencjału intelektualnego może przekładać się na trudną sytuację materialną czy zawodową.

Jak leczy się ADHD u osób dorosłych?

W przypadku ADHD u osób dorosłych, leczenie może obejmować psychoterapię, leczenie farmakologiczne lub obie te metody.

Psychoterapia pomaga pacjentom radzić sobie ze swoimi objawami. Spotkania z psychoterapeutą mogą przede wszystkim pomóc w budowaniu i podnoszeniu samooceny, która bardzo często jest obniżona u osób z ADHD.

Ponadto na terapii pacjenci mogą uczyć się strategii radzenia sobie z impulsywnością, agresją, czy nadpobudliwością. Leki z kolei sprzyjają poprawie funkcji poznawczych i produktywności u pacjentów ze zdiagnozowanym ADHD.

Diagnoza ADHD u dorosłych - przebieg

Wiele osób zastanawia się, kto diagnozuje ADHD u dorosłych, a więc do kogo mają się zwrócić o pomoc. Można się zgłosić do psychologa, który przeprowadza procedurę opiniowania.

W wyniku wywiadu i testów specjalista przygotowuje opinię, z którą osoba może zostać skierowana do lekarza psychiatry w celu kontynuacji diagnozowania i ewentualnego podjęcia leczenia farmakologicznego.

Poszczególne spotkania z psychologiem wyglądają następująco:

Pierwsze spotkanie – wywiad

Podczas pierwszego spotkania psycholog zbiera informacje na temat aktualnego funkcjonowania pacjenta oraz trudności występujących we wcześniejszych etapach życia. Podczas wywiadu pacjent usłyszy także pytanie o swoją dotychczasową historię leczenia.

W czasie pierwszego spotkania jest także czas na omówienie wszelkich pytań lub wątpliwości, z którymi zgłasza się pacjent.

Drugie spotkanie – diagnostyka w oparciu o testy psychologiczne

Podczas drugiego spotkania psycholog przeprowadza z pacjentem, pacjentką wywiad-kwestionariusz diagnostyczny DIVA- 5, który opiera się na międzynarodowej klasyfikacji chorób. 

Podczas tej części procesu diagnostycznego psycholog może użyć również innych narzędzi dopasowanych do trudności danego pacjenta. O doborze narzędzi diagnostycznych do konkretnych pacjentów decyduje psycholog.

Zastosowanie testów psychologicznych ułatwia ocenę funkcjonowania pacjenta i wspomaga w ewentualnym potwierdzeniu, bądź wykluczeniu szeregu innych zaburzeń, które mogą być błędnie oceniane jako ADHD.

Trzecie spotkanie – omówienie opinii

Podczas ostatniego spotkania psycholog omawia z pacjentem proces oraz jego wynik. Pacjent, pacjentka otrzymuje sporządzoną opinię psychologiczną, w której zawarte są informacje dotyczące oceny jego funkcjonowania.

W trakcie spotkania podsumowującego psycholog wyjaśnia wszelkie wątpliwości, odpowiada na pytania, a także wskazuje kierunki dalszego postępowania.

Z opinią wystawioną przez psychologa można zgłosić się do lekarza psychiatry w celu otrzymania oficjalnej diagnozy klinicznej niezbędnej do wdrożenia leczenia farmakologicznego.

Test psychologiczny umożliwia ocenę funkcjonowania pacjenta, pacjentki i wykluczenie szeregu innych zaburzeń, z którymi można było pomylić nadpobudliwość psychoruchową. 

Diagnoza ADHD dorosłych w Poradni Psychologicznej Synergia​

Pełną diagnozę ADHD u dorosłych oferuje również Poradnia Psychologiczna Synergia.
Całkowity koszt diagnozy to 1050 zł i składa się ona z następujących etapów:

 1. Konsultacja wstępna z wywiadem psychologicznym
 2. Test diagnostyczny przeprowadzany stacjonarnie (ok. 2 h)
 3. Spotkanie podsumowujące z prezentacją wyników diagnozy i dalszymi zaleceniami

Umów się na wizytę!

ul. Krotoszyńska 6, 01-805 Warszawa
ul. Słomińskiego 5/104, 00-195 Warszawa
Infolinia 502 973 526,
Bielany 505 936 530,
Śródmieście 786 663 115
Email: kontakt@synergia-poradnia.pl
Pon-pt: 10:00-21:00

Lub wypełnij formularz i skorzystaj z darmowej konsultacji. Szczegóły opisano na stronie Bezpłatna konsultacja.