ul Krotoszyńska 6, 01-805 Warszawa
 ul. Słomińskiego 5/104, 00-195 Warszawa
2023-medycyny-2
/
/
ADHD u dzieci i młodzieży – objawy i diagnoza

ADHD u dzieci i młodzieży

ADHD u dzieci i młodzieży to dość powszechna trudność. Jednak czy łatwo jest nam rozpoznać dziecko lub nastolatka z ADHD? Stereotypowy obraz tego zaburzenia to trudności z wysiedzeniem w miejscu, wiercenie się, duża gadatliwość, przeszkadzanie innym. Ruchliwe dziecko (podtyp ADHD z przewagą nadruchliwości) rzuci się w oczy od razu, bo zaburza panujący w domu/ szkole spokój.

Jednak trudniej będzie dostrzec problem u dziecka wiecznie roztrzepanego, z głową w chmurach (podtyp ADHD z przewagą zaburzeń koncentracji uwagi). Nie przeszkadza, nie zagaduje niepotrzebnie, nie jest nadruchliwe. Nie zaburza spokoju, a więc nie ma w nim żadnej trudności.

Takim sposobem dzieci/ młodzież, które utrudniają prowadzenie lekcji, codzienne funkcjonowanie mają większą szansę na trafną diagnozę i rozpoczęcie terapii. Te, u których objawy nie są aż tak widoczne, prawdopodobnie diagnozy nie otrzymają, a co za tym idzie- długoterminowe skutki ukażą się z czasem, wpływając na przyszłość młodego człowieka

Obraz autorstwa Freepik

Jak rozpoznać ADHD?

ADHD (z ang. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), czyli zaburzenie deficytu uwagi i nadpobudliwości, zwane również zaburzeniem hiperkinetycznym to neurobiologiczne zaburzenie o tzw. wczesnym początku- pomiędzy 6 a 12 r.ż. rozwija się już pełne spektrum objawów, które obejmują zarówno obszar fizyczny jak i psychiczny. Jest to zaburzenie neurorozwojowe, co oznacza, że u jego podłoża leżą nieprawidłowości w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego.

Wyróżnia się trzy grupy symptomów, jakimi może cechować się zespół hiperkinetyczny.
Diagnoza może być postawiona, gdy u dziecka/ nastolatka pojawia się część z nich:

Zaburzenia koncentracji uwagi:

 • trudności w utrzymaniu uwagi podczas wykonywania jednej czynności, którą uważa za nieciekawą, szybkie rozpraszanie się,
 • unikanie czynności, które wiążą się z długotrwałym wysiłkiem umysłowym,
 • brak reakcji na polecenia, trudności w postępowaniu wg instrukcji,
 • łatwe rozpraszanie się z powodu bodźców zewnętrznych,
 • częste gubienie swoich rzeczy, nie pamiętanie, gdzie zostawiło się dany przedmiot.
 • roztargnienie tzw. „głowa w chmurach”; często trzeba kilkukrotnie powtarzać kierowany do dziecka komunikat,
 • częste błędy w pracach szkolnych, sprawdzianach, które wynikają jedynie z roztargnienia, a nie braku umiejętności.

Nadpobudliwość ruchowa- tzw. nadmierna aktywność:

 • częste ruchy rękami i nogami, trudności z wysiedzeniem w jednym miejscu, gdy jest to wymagane,
 • dziecko sprawiające wrażenie pobudzonego, rozbieganego, któremu bardzo trudno jest spożytkować swoją energię,
 • zabawa w bardzo hałaśliwy sposób- ogromna potrzeba aktywności fizycznej, wolny czas dziecko spędza w ruchu, a nie statycznie (preferuje aktywny, a nie bierny odpoczynek- nie umie odpoczywać w ciszy i spokoju),
 • u nastolatków często nadruchliwość objawia się uczuciem wewnętrznego niepokoju.

Impulsywność:

 • duża niecierpliwość, konflikty z rówieśnikami/ osobami dorosłymi (u dzieci- bicie innych, wyrywanie zabawek, u młodzieży- agresja słowna, fizyczna),
 • „wchodzenie w słowo” innym,
 • trudności z czekaniem na swoją kolej w sytuacjach społecznych,
 • jest gadatliwe, mówi to co myśli bez zastanowienia.

Diagnoza ADHD u dzieci i młodzieży

Diagnoza ADHD wymaga współpracy lekarza psychiatry i psychologa diagnosty, a czasem także lekarza neurologa.

Poszczególne etapy u psychologa diagnosty wyglądają następująco:

Pierwsze spotkanie - wywiad z rodzicami dziecka/ nastolatka

Podczas pierwszego spotkania psycholog zbiera informacje od rodziców dziecka na temat jego funkcjonowania w szkole i w domu oraz zauważanych przez nich trudnościach na co dzień. To również czas na zadanie nurtujących rodziców pytań na temat diagnozy i funkcjonowania dziecka.

Drugie spotkanie - diagnostyka w oparciu o testy psychologiczne + wywiad

Drugie spotkanie to czas na diagnostykę przy wykorzystaniu testu psychologicznego Conners 3, który charakteryzuje się formą samoopisową, odbywa się stacjonarnie. Dodatkowo psycholog przeprowadza rozmowę z dzieckiem/ nastolatkiem, doprecyzowując istniejące trudności.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż często samoopis dziecka/ nastolatka byłby niewystarczającym źródłem informacji, więc dodatkowo oprócz kwestionariusza dla dziecka wykonywane są również testy dla rodzica i nauczyciela (forma online, czas wypełnienia dowolny).

Trzecie spotkanie - omówienie wyników diagnozy

Podczas ostatniego spotkania psycholog omawia z rodzicami proces diagnostyczny oraz wyniki diagnozy. W trakcie rozmowy psycholog wyjaśnia wszelkie wątpliwości, odpowiada na pytania, a także wskazuje kierunki dalszego postępowania.

Z opinią wystawioną od psychologa diagnosty należy zgłosić się do lekarza psychiatry w celu otrzymania oficjalnej diagnozy klinicznej niezbędnej do wdrożenia leczenia farmakologicznego.

Leczenie ADHD u dzieci i młodzieży

Zaburzenie hiperkinetyczne nie może być w pełni wyleczone z powodu m.in. nieprawidłowości w budowie i pracy mózgu, których nie da się odwrócić. Adekwatna terapia pozwala jednak na złagodzenie lub czasem wręcz w większości wyeliminowania trudności wynikających z ADHD w życiu codziennym. Leczenie obejmuje najczęściej psychoterapię, farmakoterapię oraz udział w zajęciach grupowych (tj. trening umiejętności społecznych, trening zastępowania agresji).

Psychoterapia

Regularne spotkania z psychoterapeutą dzieci i młodzieży umożliwią nabycie umiejętności radzenia sobie z objawami wynikającymi z ADHD. Dziecko może uczyć się z terapeutą jak radzić sobie z nadmiernymi emocjami, impulsywnością, jak reagować na zaczepki innych czy krytykę. Ponadto terapia pozwoli na podniesienie samooceny dziecka. Terapia z dzieckiem to również praca z Rodzicami, które opiera się na psychoedukacji i wsparciu.

Farmakoterapia

Testy psychologiczne pozwalają na określenie, które objawy wynikające z zespołu hiperkinetycznego są najbardziej nasilone. Złagodzenie ich objawów jest możliwe dzięki wdrożeniu leczenia farmakologicznego. Dzięki nim możliwe jest zmniejszenie nasilenia nadpobudliwości u dzieci czy złagodzenie lęku.

Zajęcia grupowe

Zajęcia tj. treningi umiejętności społecznych czy zastępowania agresji pozwalają dzieciom i młodzieży rozwijać umiejętności społeczne, radzić sobie z emocjami. Uczą w jaki sposób można zastępować odczuwaną przez nich agresję, w jaki sposób nawiązywać kontakty społeczne i lepiej radzić sobie w życiu codziennym.

Diagnoza ADHD dzieci i młodzieży w Poradni Psychologicznej Synergia

Pełną diagnozę ADHD u dzieci i młodzieży oferuje również Poradnia Psychologiczna Synergia. Diagnozę przeprowadza mgr Żaneta Szczerba- psycholog, diagnosta psychologiczny.

Całkowity koszt diagnozy to 850 zł, która składa się z następujących etapów:

 1. Wywiad z rodzicami dziecka.
 2. Test diagnostyczny przeprowadzany stacjonarnie, połączony z rozmową z dzieckiem/ nastolatkiem (ok. 2h) + dodatkowo test w wersji dla Rodzica i Nauczyciela (forma online).
 3. Spotkanie podsumowujące z rodzicami z prezentacją wyników diagnozy i dalszymi zaleceniami

Umów się na wizytę!

ul. Krotoszyńska 6, 01-805 Warszawa
ul. Słomińskiego 5/104, 00-195 Warszawa
Infolinia 502 973 526,
Bielany 505 936 530,
Śródmieście 786 663 115
Email: kontakt@synergia-poradnia.pl
Pon-pt: 10:00-21:00

Lub wypełnij formularz i skorzystaj z darmowej konsultacji. Szczegóły opisano na stronie Bezpłatna konsultacja.